Palme i solnedgang Lofoten.

Med palme på stranden og vakker solnedgang ble det rene sydenfølelsen i Lofoten.

Palme i solnedgang Lofoten
Tromsøpalme

Tromsøpalme (Heracleum tromsoensis) er en mangeårig urt i skjermplantefamilien.

Tromsøpalme
Tromsøpalme

Den er svært hardfør og kan bli inntil 50 år gammel og tre meter høy. Spredningsevnen gjør at den ofte hemmer eller utkonkurrerer annen plantevekst.

Opprinnelig kommer planten trolig fra Kaukasus, hvor den vokser vilt. Engelskmennene innførte denne planten som solitærstaude (dvs. at den er så stor at den står alene, ikke i et bed), og den kom følgelig på moten.

Planten ble først innført som frø med en engelsk botaniker til gruvene i Kåfjord i Alta i 1838. På 1860-tallet skal planten ha blitt tatt med til Mack-familiens sommerhus på Elvebakken i Tromsø av Nanna Sabine Mack (født Klerck). Planten vokste raskt, og var dekorativ, og dermed ble den plantet både i bysentret og på «støkkan» (sommerhusene) rundt om på Sør-Tromsøya, som etterhvert ble omgitt av veritable palmeskoger. Ennå i dag er tromsøpalmen konsentrert der hvor det en gang sto et sommerhus.

Det har i Nord-Norge vært snakk om å utrydde planten. «De ødelegger mangfold og trivsel, og begrenser arealbruk. I tillegg er de giftige og kan føre til hudskader og helseproblemer», skriver Forsking.no og mener at den bør utryddes. Dette er også konklusjonen i en rapport fra NTNU og UiO. Det er ennå uvisst hvordan man skal ta knekken på denne planten, men det er diskutert å kutte dem ned (dette er vanskelig da planten er meget hardfør), gift eller å pløye jorda den er i. Det har vært forsøkt i mindre omfang å fjerne den fra noen steder i Tromsø ved nedkutting og fylling av rothullet med salt for å tørke ut rotresten.

Kilde Wikipedia

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *